Pistool waaruit het woord BANG komt

Wanneer je over algemene voorwaarden beschikt en je sluit een overeenkomst, dan wil je uiteraard dat jouw algemene voorwaarden op die overeenkomst van toepassing zijn. Maar hoe zit het als de wederpartij ook algemene voorwaarden heeft en daarnaar verwijst? Dan ontstaat er een juridische strijd tussen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden: Battle of the forms.

Battle of the Forms

In de literatuur wordt de term ‘Battle of the Forms’ gebruikt om aan te geven dat beide partijen bij het sluiten van een overeenkomst of in het voortraject naar hun eigen algemene voorwaarden verwijzen. In een dergelijk geval is het vaak lastig vast te stellen welke voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. ‘Battle of the forms’ betekent letterlijkĀ strijd tussen de formulieren. Met formulieren wordt in dit geval algemene voorwaarden bedoeld.

First Shot-rule

Reeds in het voortraject dient men bedacht te zijn op verwijzingen naar algemene voorwaarden. Daarbij geldt het adagium ‘De eerste klap is een daalder waard’. Stuur jij als eerste een offerte naar de opdrachtgever en verklaar je daarbij jouw algemene voorwaarden van toepassing, dan gelden op dat moment jouw de algemene voorwaarden. Stuurt echter de opdrachtgever als eerste een offerte-aanvraag waarbij de opdrachtgever vermeldt dat zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan gelden de voorwaarden van de opdrachtgever. Verklaart de opdrachtgever in de offerte-aanvraag zijn voorwaarden van toepassing dan zal je de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand moeten wijzen (art. 6:225 lid 3 BW). Laat je na de voorwaarden van de opdrachtgever van de hand te wijzen dan ben je gebonden aan de voorwaarden van de opdrachtgever. Dit wordt ook wel de ‘first shot-rule’ genoemd.

Het is dus niet noodzakelijk dat de toepasselijkheid van algemene voorwaarden uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Een verwijzing is daarvoor voldoende. Reageert men echter niet adequaat op een verwijzing naar de algemene voorwaarden van de wederpartij dan wordt toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij geacht stilzwijgend te zijn overeengekomen. Ook wanneer het gaat om een verwijzing in een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Je kunt dus niet ‘stil zitten’.

Onderhandelen over algemene voorwaarden

Blijven partijen elkaars voorwaarden stug van de hand wijzen dan komt er overigens geen overeenkomst tot stand. Een uitdrukkelijke afwijzing van de voorwaarden van de wederpartij onder verwijzing naar de eigen voorwaarden wordt juridisch gezien als ‘het doen van een nieuw aanbod’. En zonder uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van dat nieuwe aanbod is er geen overeenkomst. Willen partijen in dat geval toch een overeenkomst met elkaar sluiten dan zullen zij de toepasselijkheid van (een van de twee) algemene voorwaarden moeten uitonderhandelen.

Bent u op zoek naar een partij die algemene voorwaarden voor uw bedrijf kan opstellen. Dan bent u bij Confirmo aan het juiste adres. Onze juristen hebben ruime ervaring met het opstellen van algemene voorwaarden. Dienst bekijken: algemene voorwaarden opstellen >>