Op 12 juli 2020 treedt de Verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten of “Platform-2-Business” wetgeving in werking. Veel ondernemers vragen zich op dit moment daarom af: voor welke bedrijven geldt de p2b-verordening? Geldt de verordening ook voor mijn bedrijf?

De verordening is van toepassing op online tussenhandelsdiensten en zoekmachines, die samen “platformen” worden genoemd. De nieuwe wetgeving stelt platformen onder meer verplicht om in hun algemene voorwaarden inzicht te geven in de wijze waarop zoekresultaten worden weergegeven (ranking) en wat de belangrijkste factoren zijn voor een hogere of lagere notering in de zoekresultaten. Ook moeten de gronden op basis waarvan de dienstverlening aan zakelijke gebruikers van het platform mag worden opgeschort en beëindigd op transparante wijze in de voorwaarden worden verwoord. Daarnaast zijn middel(grote) bedrijven (meer dan 50 werknemers of een jaaromzet boven 10 miljoen euro) verplicht om een intern klachtenafhandelingssysteem in te richten waar zakelijke gebruikers terecht kunnen met klachten.

Dit is het eerste deel van vijf artikelen met betrekking tot de p2b-verordening. In dit deel leg ik uit voor welke bedrijven de p2b-verordening geldt. Vervolgens werp ik in deel 2 een blik op de gevolgen die deze nieuwe wetgeving voor de algemene voorwaarden heeft. In deel 3 bespreek ik de belangrijkste rangschikkingsparameters waarover bedrijven hun zakelijke gebruikers dienen te informeren. De mogelijkheden om de relatie met de zakelijke gebruiker te beperken of te beëindigen komen in deel 4 aan bod. Tot slot geef ik een aantal concrete aanbevelingen in de conclusie van deel 5.

Voor welke bedrijven geldt de p2b-verordening?

De verordening geldt voor onlinetussenhandelsdiensten en onlinezoekmachines die diensten leveren aan zakelijke gebruikers en bedrijfswebsitegebruikers. Deze zakelijke gebruikers moeten hun vestigings- of woonplaats in de Unie hebben. Daarnaast moeten ze via de onlinetussenhandelsdiensten of onlinezoekmachines goederen of diensten aanbieden aan consumenten binnen de in de Unie.

Een belangrijk aspect is het faciliteren van directe transacties tussen enerzijds de zakelijke gebruiker en anderzijds de consument. Daarbij moeten zowel de zakelijke gebruiker als de consument binnen de EU zijn gevestigd. Hiervan is sprake wanneer de zakelijke gebruiker zijn activiteiten richt op consumenten in een of meer lidstaten. De consument moet zich in de EU bevinden. Zijn woonplaats hoeft echter niet in de EU te zijn. Ook hoeft de consument niet over de nationaliteit van een lidstaat te beschikken.

Daarnaast moet er tussen de zakelijke gebruiker en de tussenhandelsdienstverlener of zoekmachine een contract (overeenkomst) bestaan.

De verordening is niet van toepassing op onlinebetalingsdiensten, onlinereclametools of onlinetussenhandelsdiensten voor de uitwisseling van reclame die niet gericht zijn op het faciliteren van het initiëren van directe transacties en die geen contractuele verhouding met consumenten bevatten.

Faciliteert u online een mogelijkheid voor zakelijke partijen om goederen of diensten aan consumenten aan te bieden? Dan is de kans groot dat u zich daarbij aan de nieuwe wetgeving moet houden.

Doe de p2b-check

Wilt u weten of de p2b-verordening voor uw bedrijf geldt? Gebruik dan onze online tool:

>>GA NAAR ONLINE P2B-TOOL<<