Algemene voorwaarden helpen Bol.com uit de brand

Door een fout op de website van Bol.com konden klanten afgelopen zondag een HP ProBook 6550B kopen voor 95 euro in plaats van de 1092 euro die het apparaat normaal gesproken kost. In totaal hebben 50 consumenten gebruik gemaakt van deze ‘aanbieding’. Maar is Bol.com verplicht om de laptops daadwerkelijk voor deze lage prijs te leveren of is er een uitweg?

Een laptop die normaal gesproken meer dan 1000 euro kost werd afgelopen week door Bol.com op haar website aangeboden voor maar 95 euro. Zo’n 50 consumenten dachten een gouden slag te kunnen slaan en bestelde snel het apparaat.

Bol.com beroept zich op haar algemene voorwaarden na een fout in de prijs

Geen levering

Helaas kregen deze klanten al snel te horen dat Bol.com de laptops niet daadwerkelijk voor het lage bedrag van 95 euro zou uitleveren. Volgens een woordvoerder van Bol.com hadden de meeste mensen wel door dat het ging om een fout en gingen de klanten die de laptop bestelden er niet van uit dat ze de laptop daadwerkelijk voor 95 euro zouden krijgen. Volgens de woordvoerder bleek dit ook uit reacties van de klanten die via social media werden geschreven.

Beroep op algemene voorwaarden

Bol.com beroept zich op artikel 4 lid 2 van haar algemene voorwaarden:
“Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.”
Volgens Bol.com konden de kopers er ook redelijkerwijs van uit gaan dat het een fout was, vanwege het grote prijsverschil. Het was volgens haar duidelijk (lees: kennelijk) dat er sprake was van een fout in het aanbod.

Geldig aanbod of kennelijke fout?

De vraag is natuurlijk of er in dit geval een geldige overeenkomst tot stand is gekomen op grond waarvan Bol.com verplicht is de laptops alsnog voor € 95 te leveren? Centraal staan in dit geval art. 3:33 BW (wilsovereenstemming) en 3:35 BW (gerechtvaardigd vertrouwen). Artikel 3:33 BW vereist dat de wil en de verklaring van degene die aanbiedt c.q. aanvaardt met elkaar overeenstemmen. Niet in discussie is dat er sprake is van een geldige aanvaarding door de consumenten. In de kern gaat het in dit geschil om de vraag of sprake is van een geldig aanbod van Bol.com.

Discrepantie tussen wil en verklaring

Zoals uit de reactie van Bol.com blijkt, heeft zij niet de intentie gehad om de laptop voor een dusdanig lage prijs aan te bieden. Haar wil stemt dus niet overeen met haar verklaring. In dat geval bepaalt art. 3:33 BW dat er geen geldige overeenkomst tot stand is gekomen.

Beroep op gerechtvaardigd vertrouwen

Echter, ondanks het ontbreken van een met de verklaring overeenstemmende wil, is Bol.com toch aan deze overeenkomst gebonden indien sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen aan de kant van de consumenten (artikel 3:35 BW). De vraag is dan ook of de consumenten op het moment dat zij dit aanbod hebben aanvaard – dus op het moment dat zij via internet de bestelling deden – onder de gegeven omstandigheden er redelijkerwijze vanuit mochten gaan dat dit aanbod juist was. Luidt het antwoord bevestigend, dan is er op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen een overeenkomst tot stand gekomen (artikel 3:35 BW).

Gemiddelde geïnformeerde consument

Zoals ook uit een uitspraak van het Hof blijkt, moet bij de beantwoording van de vraag of sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen worden uitgegaan van een gemiddelde consument, dat wil zeggen een gemiddeld geïnformeerde consument. Van een consument, die van plan is een laptop te kopen, mag namelijk verwacht worden dat deze zich tevoren globaal heeft georiënteerd op de prijzen van laptops. Wanneer deze consument vervolgens op de website van Bol.com te koop ziet aangeboden:
a) een Intel Core i5 laptop,
b) van het A-merk Hewlett-Packard,
c) met een intern geheugen van 4GB,
d) voor een prijs van € 94,99,
e) terwijl niet blijkt dat het om een stuntaanbieding, een prijsknaller of een anderszins ‘bijzonder’ aanbod gaat,
dan moet deze consument begrijpen dat sprake is van een vergissing. Een gemiddeld geïnformeerd consument weet immers, althans behoort te weten, dat de prijzen van vergelijkbare laptops variëren van circa € 700,00 tot ongeveer € 1.300,00.

Zo het de consument al niet meteen duidelijk behoort te zijn dat hier een vergissing in het spel is, dan is het verschil in prijs zo aanzienlijk dat er in ieder geval reden is voor twijfel. Ingeval van twijfel omtrent de juistheid van de prijs dient de consument dienaangaande nader onderzoek te verrichten (artikel 3:11 BW).

Belang van algemene voorwaarden

In dit specifieke geval (een snelle laptop voor € 95) is het voor de consument overduidelijk dat er sprake is van een vergissing. Het verschil in prijs is immers zo overduidelijk dat van gerechtvaardigd vertrouwen geen sprake kan zijn, althans niet zonder enig onderzoek.

Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat een fout in een prijs niet zo duidelijk is, bijvoorbeeld omdat de foutieve prijs niet zo veel afwijkt als in het geval van de laptop van Bol.com. In dat geval is het prettig wanneer je kan terugvallen op algemene voorwaarden waarin staat dat je niet gebonden bent indien het aanbod een fout of vergissing bevat. Je zult dan uiteraard wel aan moeten tonen dat sprake is van een fout en dat aan de consument geen beroep op gerechtvaardigd vertrouwen toekomt. Maar zonder goede algemene voorwaarden bestaat de mogelijkheid dat je in zulke gevallen verplicht bent de zaken tegen de lage prijs te leveren.

Niet de eerste fout van Bol.com

Het is overigens niet de eerste keer dat Bol.com een foutje maakt. Eerder al “vergiste” Bol.com zich in de prijs van een digitale camera

Nog meer “vergissingen”

Ook andere bedrijven maken wel eens een fout: Zo bood Neckerman in 2010 een televisie en tafelvoetbalspel aan voor € 347,10 in plaats van € 599. Neckermann besloot overigens (net als Zappos) de televisie inclusief tafelvoetbal gewoon voor de lage prijs te leveren. In 2006 vergiste webwinkel Otto zich op haar website in de prijs van een lcd-televisie. De televisie werd maar liefst enkele weken voor 99 euro aangeboden. Tienduizenden bestellingen waren het gevolg, maar Otto weigerde de televisies die zeventien keer zo veel waard waren, voor het lage bedrag te leveren.

Bronnen en informatie