PRIVACY RECHT

ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS (AVG)
PRIVACY
Bent u voorbereid op de nieuwe wetgeving?

Op 25 mei 2018 is de Verordening Bescherming Persoonsgegevens (AVG) in werking getreden. Vanaf dat moment worden er strengere eisen worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. Ook wordt het boetebedrag dat kan worden opgelegd aan bedrijven die hun zaken niet op orde hebben verhoogd tot maar liefst 20 miljoen euro. Onze juristen informeren u graag over de gevolgen voor uw onderneming.