PRIVACY RECHT

ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS (AVG)
PRIVACY
Bent u voorbereid op de nieuwe wetgeving?

Op 28 mei 2018 treedt de Verordening Bescherming Persoonsgegevens (AVG) in werking. Hierdoor zullen er strengere eisen worden gesteld aan de opslag en bescherming van persoonsgegevens. Ook wordt het boetebedrag dat kan worden opgelegd aan bedrijven die hun zaken niet op orde hebben verhoogd tot maar liefst 20 miljoen euro. Onze juristen informeren u graag over de gevolgen voor uw onderneming.