Wanneer u een overeenkomst sluit met een buitenlandse opdrachtgever of koper en u verklaart uw algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing, dan loopt u het risico dat de voorwaarden desondanks niet geldig zijn overeengekomen. In de meeste gevallen moet u daarom uw algemene voorwaarden laten vertalen.

Bij het gebruik van algemene voorwaarden in internationale handelstransactie speelt de taal waarin naar de algemene voorwaarden wordt verwezen en de taal waarin de voorwaarden zelf zijn opgesteld namelijk een cruciale rol.

Rechtspraak

In de Nederlandse rechtspraak is bepaald dat een verwijzing naar de algemene voorwaarden dient te geschieden in een voor de wederpartij begrijpelijke taal.

Deze redenering geldt ook voor de taal van de algemene voorwaarden zelf. Deze dienen eveneens in een voor de wederpartij begrijpelijke taal te worden aangeboden.

Begrijpelijk taal

Maar wat wordt nou eigenlijk bedoeld met een voor de wederpartij begrijpelijk taal? In de rechtspraak is bepaald dat een verwijzing onder meer begrijpelijk wordt geacht indien deze is gesteld in de taal waarin partijen onderhandelen. Wordt er dus in het Duits over de overeenkomst onderhandeld, dan wordt een Duitstalige verwijzing begrijpelijk geacht.

Daarnaast worden de algemene voorwaarden begrijpelijk geacht indien deze zijn opgesteld in de gebruikelijke voertaal van de internationale markt waarop de partijen opereren. Indien partijen opereren op de internationale markt waar Engels de gebruikelijke voertaal is dan worden Engelstalige voorwaarden begrijpelijk geacht ongeacht de landen waarin partijen zijn gevestigd.

Tot slot mag van een professionele wederpartij een meer actieve houding worden verwacht dan van een consument. Is de wederpartij van mening dat de (verwijzing naar) algemene voorwaarden niet in een duidelijke taal geschiedt, dan dient de professionele wederpartij actief te zijn en hierover navraag te doen bij de gebruiker van de voorwaarden. Dit geldt overigens niet voor consumenten.

Rechtspraak

Uit recente rechtspraak kan dus worden geconcludeerd dat bij het bepalen van de taal van (verwijzing naar) algemene voorwaarden in grensoverschrijdende transacties (internationale handelsovereenkomsten) moet worden gekeken naar de betrokken partijen, de mate waarin zij internationaal opereren en de taal waarin de onderhandelingen plaats vinden.

Algemene voorwaarden laten vertalen

Doet u zaken met in het buitenland gevestigde opdrachtgevers, dan moet u in de meeste gevallen dus uw algemene voorwaarden laten vertalen. Omdat wij op regelmatige basis met diverse juridisch vertaalbureau’s samenwerken, kunnen wij onze klanten scherpe tarieven bieden voor het vertalen van algemene voorwaarden.

Bent u benieuwd wat het vertalen van uw algemene voorwaarden kost? Neemt u dan gerust even contact met ons op. Wij vragen geheel vrijblijvend een aantal offertes voor u op, waarna u de goedkoopste prijsopgave van ons ontvangt. Op die manier betaalt u dus nooit te veel en beslist u zelf of u uw algemene voorwaarden door ons laat vertalen.