Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK)

Op 1 juli 2012 is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden, welke de incassokosten van geldvorderingen normeert. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Daarbij geldt een minimumbedrag (€ 40,00) en een maximumbedrag (€ 6.775,00) voor de vergoeding van incassokosten. Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze. Deze regeling geldt alleen ten aanzien van overeenkomsten met consumenten. Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in [...]