De laatste tijd krijgen wij veel vragen van klanten die willen weten hoe het zit met het wetsvoorstel dat een einde maakt aan de mogelijkheid om contracten stilzwijgend te verlengen en wat de mogelijke consequenties voor hun zullen zijn. In dit artikel wordt daarom uitgebreid aandacht besteed aan dit wetsvoorstel en wat de consequenties daarvan zullen zijn.

Als het aan Martijn van Dam (Tweede Kamer-lid PvdA) ligt dan is het straks niet meer mogelijk om overeenkomsten (lidmaatschappen en abonnementen) stilzwijgend te verlengen. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer steunt het PvdA-wetsvoorstel dat een einde maakt aan de stilzwijgende verlenging van abonnementen. Het gaat om abonnementen en lidmaatschappen van sportscholen, boekenclubs, internet- en telefoniebedrijven en autopechdiensten.

Uit onderzoek van Maurice de Hond was eerder al naar voren gekomen dat 54% van de ondervraagden zich stoort aan jaarlijkse stilzwijgende verlengingen en dat 40% van de ondervraagden een abonnement heeft waar men eigenlijk van af wilt.

Het betreffende initiatief wetsvoorstel (wetsvoorstel 30520) is inmiddels door de Tweede Kamer en de verwachting is dat het in de loop van 2011 in werking zal treden. Concreet komen de voorgestelde maatregelen op het volgende neer:

  • Op de zwarte lijst van verboden bedingen in voorwaarden (6:236 BW) komt een verbod op stilzwijgende verlenging of vernieuwing met meer dan drie maanden, tenzij het contract wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd;
  • Op de grijze lijst van bedingen die als onredelijk bezwarend worden aangemerkt (6:237 BW) komt een bepaling over contracten die langer dan een jaar lopen. Deze moeten per maand opzegbaar zijn;
  • Op de grijze lijst komt verder nog een verbod op opzegtermijnen die langer zijn dan een jaar;
  • Op de zwarte lijst komt verder nog een verbod op de verplichting om aangetekend op te zeggen. Wie elektronisch een contract aangaat, moet dat elektronisch op kunnen zeggen.

Consequenties voor ondernemers

U heeft als leverancier van diensten aan consumenten straks dus nog maar een beperkte keuzevrijheid. Zo kunt u de klant hooguit houden aan een stilzwijgende verlenging van drie maanden en is het enige alternatief een contract voor onbepaalde tijd aan te gaan, waarbij een opzegtermijn van maximaal 1 maand geldt.

Bij ISPam maakt men zich zorgen over wat dit kan betekenen voor hosters (naast het specifieke verbod voor telecomcontracten). Hosters leveren namelijk vaak contracten met stilzwijgende verlenging. De vraag is dus wat er zal gaan gebeuren met domeinnamen die door particulieren worden geregistreerd: die contracten lopen momenteel per jaar, maar dat mag straks dus niet meer.

Een van de argumenten die pleiten voor aanname van het wetsvoorstel is de gedachte dat stilzwijgende verlengingen niet meer passen bij de huidige tijdsgeest. Zeker met de huidige economische crisis zou het mogelijk moeten zijn om abonnementen snel op te zeggen. Bijvoorbeeld wanneer men bij een eventueel ontslag genoodzaakt is tot bezuinigen.

Een veelgehoorde klacht van de consument is dat de leverancier moeilijk kan verwachten dat ze van ieder contract bijhouden wanneer het afloopt en dus eventueel dient te worden opgezegd.

Voor u als ondernemer kan dit wetsvoorstel uiteraard grote consequenties met zich meebrengen. Informeert u daarom tijdig naar de gevolgen en zorg ervoor dat u uw aanbod van abonnementen en lidmaatschappen tijdig wijzigt zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Uiteraard houden wij bij het opstellen van uw algemene voorwaarden rekening met deze mogelijke wijziging en de juridische consequenties die dit met zich meebrengt. Daarnaast helpen wij u graag bij het omzetten van uw huidige overeenkomsten, lidmaatschappen en/of abonnementen. Informeert u gerust een van onze juristen naar de mogelijkheden.

U kunt zelf de voortgang van dit wetsvoorstel in de gaten houden:
Wetsvoorstel 30520 (Eerste Kamer)

 

Meer informatie

PvdA – Martijn van Dam – Initiatiefwet stilzwijgende verlenging