Opzegging IT-leverancier overeenkomst bepaalde duur

Een aantal weken geleden werd ik benaderd door een woon- en zorgcentrum uit Gelderland. Hun IT-leverancier had per brief aangegeven te stoppen met het onderhoud en de verdere ontwikkeling van een SaaS-dienst. Het woon- en zorgcentrum wilde weten of een IT-leverancier zomaar eenzijdig de stekker uit de SaaS-dienstverlening kon trekken? Opzegging door een IT-leverancier van een overeenkomst voor bepaalde duur. Mag dat zomaar?

Het volgende was het geval: eind 2017 had mijn klant een overeenkomst gesloten met een grote IT-leverancier ten aanzien van de implementatie en het gebruik van SaaS-software. Het ging om een zorgapplicatie voor onder meer het registreren van cliënten, het opstellen van zorgplannen, alsmede het declareren van zorg aan financiers. Voordat mijn klant gebruik kon maken van de zorgapplicatie moest de software binnen de organisatie worden geïmplementeerd. De kosten voor de implementatie bedroegen ruim € 21.000. Geen goedkope aangelegenheid dus!

Opzegging IT-leverancier overeenkomst bepaalde duur

Het contract met de IT-leverancier was aangegaan voor een periode van ten minste 3 jaar en zou daarna telkens stilzwijgend worden verlengd voor de duur van 1 jaar. Over meerdere jaren gezien zou het gebruik van de SaaS-software kosten besparen en zodoende de forse implementatiekosten rechtvaardigen. Mijn klant was dan ook zeer verbaasd toen zij nog geen jaar na het aangaan van de overeenkomst te horen kreeg dat de IT-leverancier zou stoppen met de verdere ontwikkeling en ondersteuning van de zorgapplicatie. Want opzegging door een IT-leverancier, dat mag toch niet zomaar?

Als reden gaf de IT-leverancier aan dat er voor het op de markt houden van de zorgapplicatie forse investeringen nodig zijn en dat deze investeringen gezien de ‘marktomstandigheden’ niet konden worden gerechtvaardigd. Slechts een beperkt aantal klanten was volgens de IT-leverancier bereid om te investeren in hun de innovaties (ik vermoed dat ze hier de zorgapplicatie bedoelen). Vervolgens gaf de IT-leverancier te kennen dat zij geen aanpassingen op basis van de wet- en regelgeving in 2019 meer zou verrichten, althans het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de zorgapplicatie te zullen stoppen. Nou, je kunt je de reactie van mijn klant op deze eenzijdige mededeling natuurlijk wel voorstellen. Tijd om juridisch advies in te winnen!

Saillant detail is dat de continuïteit van de zorgapplicatie door de IT-leverancier in het contract meerdere malen, expliciet werd gegarandeerd. In het contract zegt de IT-leverancier daarover het volgende: “De omvang van ons bedrijf en de gezonde solide financiële positie garanderen de continuïteit van [IT-leverancier] als partner en leverancier voor [Klant]. Een gezonde basis die de garantie biedt dat de continuïteit gewaarborgd is.”

Contract voor bepaalde duur

Partijen hadden een licentie- en onderhoudsovereenkomst van de levering en implementatie van de applicatie gesloten. Hierop hebben partijen de ICT~Office Voorwaarden van toepassing verklaard (Modules Algemeen, 1, 2, 3, 4, 8, 9 en 10). Daarnaast stond de technische beschikbaarheid omschreven in de Service Level Agreement (SLA) en was er een contractueel overeengekomen Supportprocedure.

In de licentie- en onderhoudsovereenkomst staat dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van drie jaar, waarna deze telkens stilzwijgend zou worden verlengd voor de duur van 1 jaar. De opzegtermijn bedroeg 3 maanden. Maar opzegging is pas mogelijk tegen het einde van de overeengekomen termijn, zoals bij alle overeenkomsten voor bepaalde duur. In geen van de contracten of voorwaarden is een mogelijkheid opgenomen om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. De termijn van 3 jaar moet dus door beide partijen worden gerespecteerd.

Schadevergoeding wegens wanprestatie

Door het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de zorgapplicatie te stoppen schiet de IT-leverancier toerekenbaar tekort in de nakoming van haar verplichtingen (contractbreuk). Doordat wijzigingen in wet- en regelgeving niet langer meer worden verwerkt in de software, zou de zorgapplicatie praktisch onbruikbaar worden voor mijn klant. Dit ondanks de meerdere, expliciete garanties van de IT-leverancier dat de continuïteit gewaarborgd zou zijn.

Volgens de wet (art. 6:74 BW) is een schuldenaar verplicht om de schade te vergoeden in geval van een toerekenbare tekortkoming. Natuurlijk heb ik de IT-leverancier er schriftelijk op gewezen dat er geen tussentijdse opzegmogelijkheid in het contract stond en dat het staken van onderhoud en de verdere ontwikkeling van de zorgapplicatie tot een toerekenbare tekortkoming zou leiden. In mijn brief heb ik de IT-leverancier, vriendelijk doch dringend, verzocht om mijn klant schadeloos te stellen en de implementatiekosten en kosten van juridische bijstand aan mijn klant te vergoeden. Gelukkig zag de IT-leverancier ook in dat zij – mocht de zaak voor de rechter worden gebracht – aan het kortste eind zou trekken en koos zij eieren voor haar geld: mijn klant kreeg de kosten vergoed.

Voor- en nadelen van een contract voor bepaalde tijd

Natuurlijk is het als IT-leverancier vaak voordelig om een contract voor meerdere jaren af te sluiten. Je bent daarmee gedurende de overeengekomen contractduur immers zeker van een bepaalde omzet. Maar het sluiten van een contract voor meerdere jaren, kent dus ook nadelen. Het grootste nadeel is dat je niet zomaar onder de verplichten van het contract uit kunt komen. Doe je dat toch, dan dien je de schade die de andere partij daardoor lijdt, te vergoeden. Opzegging door een IT-leverancier van een overeenkomst voor bepaalde duur is dus niet zomaar mogelijk, tenzij je daarover duidelijke afspraken met je klanten maakt.

Juridisch advies

Heb jij ook te maken met opzegging door een IT-leverancier van een overeenkomst voor bepaalde duus? Of ben je zelf een IT-leverancier en zoek je juridisch advies (bijvoorbeeld over een IT-contract)? Neem dan contact op met onze juristen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden en de voor- en nadelen van bepaalde contracten. Stel een juridische vraag >>