Rangschikking

Volgens artikel 2.8 van de platform-to-business verordening dient onder „rangschikking” te worden verstaan: het relatieve belang dat wordt gegeven aan de goederen of diensten die worden aangeboden via onlinetussenhandelsdiensten, of de relevantie die onlinezoekmachines geven aan zoekresultaten zoals gepresenteerd, georganiseerd of meegedeeld door respectievelijk de onlinetussenhandelsdienstverleners of door aanbieders van onlinezoekmachines, ongeacht de voor die presentatie, organisatie of mededeling gebruikte technologische middelen.

 

Gerelateerde termen

Onlinetussenhandelsdiensten
Onlinezoekmachine
Platform