Platform

Er bestaat geen wettelijke definitie van de term “platform”, ook niet in de platform-to-business verordening. De verordening heeft het namelijk over “onlinetussenhandelsdiensten” en “onlinezoekmachines”. Omdat de p2b-verordening zowel voor onlinetussenhandelsdiensten als voor onlinezoekmachines geldt, zou men onder een platform dus de combinatie van beide kunnen verstaan.

In gewone mensentaal is een platform een online dienst waarbij een zakelijke gebruiker diensten of producten aan kan bieden aan consumenten of die het gebruikers mogelijk maakt zoekvragen in te voeren om zoekacties uit te voeren.

 

 

Gerelateerde termen

Onlinetussenhandelsdiensten
Onlinezoekmachine
Rangschikking