Onlinezoekmachine

Volgens de platform-to-business verordening wordt onder “onlinezoekmachine” verstaan:
een digitale dienst die het gebruikers mogelijk maakt zoekvragen in te voeren om zoekacties uit te voeren op in beginsel alle websites of alle websites in een bepaalde taal, op basis van een zoekvraag over eender welk onderwerp in de vorm van een trefwoord, een gesproken opdracht, een frase of andere input, en die resultaten in eender welk formaat oplevert met informatie over de opgevraagde inhoud.

 

 

Gerelateerde termen

Onlinetussenhandelsdiensten
Platform
Rangschikking