Facturatie Optimalisatie

In de praktijk blijkt dat ondernemers veel kansen laten liggen om het facturatie- en incassotraject soepel en snel te laten verlopen. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat facturen vaak te lang onbetaald worden gelaten. Hoe langer een factuur openstaat, hoe lager de betalingsbereidheid van de debiteur om de factuur alsnog te betalen. Ook blijkt regelmatig dat bedrijven niet tijdig wijzen op bijkomende kosten en rente, waardoor de incassokosten niet op de debiteur kunnen worden verhaald. Met een slecht ingericht facturatie- en incassotraject loop je als ondernemer dus gewoon geld mis!

Het is dus verstandig om een Facturatie Optimalisatie uit te laten voeren. We controleren dan het volledige facturatie- en incassotraject vanaf het eerste moment waarop de offerte wordt uitgebracht tot aan het laatste moment van betaling. Door jouw facturatieproces te optimaliseren worden facturen sneller betaald en sta je sterker op het moment dat een vordering uit handen moet worden gegeven aan een incassobureau.

Werkzaamheden

Tijdens de Facturatie Optimalisatie kijken we onder andere naar de offerte. De offerte is namelijk vaak een goede mogelijkheid om de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. Voorts controleren we of er in de algemene voorwaarden bepalingen omtrent betalingstermijn, verzuim en incassokosten staan opgenomen en op de juiste wijze zijn verwoord. Ook controleren we herinneringsbrieven en de momenten waarop deze aan de debiteur worden verzonden, alsmede het moment waarop een onbetaald gelaten factuur aan een incassobureau wordt overgedragen.

Voor het uitvoeren van de Facturatie Optimalisatie hebben we de volgende documenten nodig:

  • offerte
  • factuur
  • algemene voorwaarden
  • (eerste) herinneringsbrief/aanmaning
  • (laatste) herinneringsbrief/aanmaning
  • overige relevante communicatie

Resultaat

Je ontvangt van ons een uitgebreid overzicht van alle verbeterpunten binnen het facturatie- en incassotraject. Mocht uit de Facturatie Optimalisatie blijken dat het facturatie- en incassotraject kan worden verbeterd, dan geven we praktische aanwijzingen over de manier waarop de verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Kosten

De kosten voor het uitvoeren van een Facturatie Optimalisatie bedragen eenmalig € 125,- (excl. BTW).

Laat een Facturatie Optimalisatie uitvoeren of stel een vraag
Wil je een Facturatie Optimalisatie laten uitvoeren of heb je een vraag over deze dienst? Gebruik dan het formulier hieronder: