Incasso op basis van No Cure, No Pay

Het komt regelmatig voor dat een factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn wordt betaald. Uiteraard stuur je de debiteur een betalingsherinnering en daarna wellicht nog een (laatste) herinnering. Maar wat als de debiteur na meerdere herinneringsbrieven nog steeds niet heeft betaald? In dat geval biedt onze incassodienst uitkomst.

Het incasseren verrichten wij tegen No Cure, No Pay. Wij verrichten de volgende handelingen:

Stap 1 (binnen 24 uur):

Zodra wij een incasso-opdracht hebben ontvangen, sturen wij de debiteur binnen 24 uur een schriftelijke incassobrief. In deze incassobrief sommeren we de debiteur om de openstaande factuur alsnog binnen 5 werkdagen te voldoen. In de meeste gevallen (80%) betaalt de debiteur na ontvangst van deze brief.

Stap 2 (na 5 werkdagen):

Betaalt de debiteur niet binnen 5 werkdagen na onze schriftelijke incassobrief en betwist de debiteur de vordering niet op inhoudelijke gronden? Dan sturen we een tweede incassobrief waarin we de debiteur nogmaals verzoeken tot betaling binnen 5 werkdagen over te gaan.

Voert de debiteur wel verweer, dan overleggen we samen met jou wat de wenselijke en/of noodzakelijke vervolgstappen zijn.

Betalingsregeling
Ook is het mogelijk dat de debiteur wel reageert, maar aangeeft het bedrag niet ineens te kunnen betalen. In dat geval bespreken we samen met jou de mogelijkheid om een betalingsregeling met de debiteur te treffen. Indien gewenst kunnen we een schriftelijke betalingsregeling opstellen en toezien op de naleving van de betalingsregeling door de debiteur.

Stap 3 (na 10 werkdagen):

Mocht de tweede incassobrief ook geen effect sorteren, dan nemen we na 5 werkdagen telefonisch contact op met de debiteur. In sommige gevallen reageert een debiteur niet op onze brieven, maar biedt een telefoongesprek wel uitkomst.

Stap 4 (na 15 dagen):

Mocht de debiteur de vordering niet binnen 10 werkdagen na de tweede incassobrief hebben voldaan, dan sturen we de debiteur een laatste aanmaning. Daarbij zullen we de debiteur mededelen dat tot dagvaarding zal worden overgegaan indien de debiteur niet tot betaling overgaat. Ook wijzen we de debiteur op de bijkomende (hoge) kosten, die met dagvaarding gepaard gaan (zoals de kosten voor het betekenen van de dagvaarding en het griffierecht).

Stap 5 (na 18 werkdagen):

Mocht de debiteur na de laatste aanmaning niet binnen 3 werkdagen betalen, dan zullen we in overleg met jou het dossier overdragen aan een deurwaarder ter verdere afhandeling (dagvaarding/executie).

No Cure, No Pay

Wanneer de debiteur niet betaalt na onze aanmaningen dan brengen we geen kosten in rekening, met uitzondering van de kosten voor aanvullende juridisch werkzaamheden*. Mocht de debiteur wel betalen, dan houden we de wettelijke incassokosten en rente in op de betaling van de debiteur. We brengen de incassokosten en rente altijd in rekening aan de debiteur (dus bovenop de openstaande factuur). De debiteur betaalt dus de incassokosten. Wanneer de debiteur slechts gedeeltelijk betaalt, dan zullen we hierop eerst de incassokosten en rente in mindering brengen. Het bedrag dat na aftrek overblijft, maken we binnen 7 dagen aan jou over.

Start direct een nieuwe incasso-opdracht >>

* Juridische werkzaamheden zoals het in overleg treden over eventuele vervolgstappen, alsmede het opstellen van een betalingsregeling, vallen niet onder No Cure, No Pay en worden tegen het geldende uurtarief in rekening gebracht.

Facturatie Optimalisatie

In de praktijk blijkt dat ondernemers veel kansen laten liggen om het facturatie- en incassotraject soepel en snel te laten verlopen. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat facturen vaak te lang onbetaald worden gelaten. Hoe langer een factuur openstaat, hoe lager de betalingsbereidheid van de debiteur om de factuur alsnog te betalen. Ook blijkt regelmatig dat bedrijven niet tijdig wijzen op bijkomende kosten en rente, waardoor de incassokosten niet op de debiteur kunnen worden verhaald. Met een slecht ingericht facturatie- en incassotraject loop je als ondernemer dus gewoon geld mis!

Daarom is het verstandig om een Facturatie Optimalisatie uit te laten voeren. We controleren dan het volledige traject vanaf het moment waarop de offerte wordt uitgebracht tot aan het moment van betaling/incasso. Door het facturatieproces te optimaliseren worden facturen sneller betaald en sta je sterk op het moment dat er moet worden overgeschakeld naar een incasso-traject.

Maak gebruik van onze Facturatie Optimalisatie voor € 250 (excl. BTW) >>