Algemene voorwaarden controleren2018-05-09T08:22:43+00:00

Algemene voorwaarden controleren

Moeten de algemene voorwaarden van jouw bedrijf eens aan een grondige, juridische controle worden onderwerpen? Wij controleren jouw algemene voorwaarden op meer dan 50 onderdelen. Na afloop ontvang je een uitgebreid overzicht met alle knelpunten en een passend voorstel voor verbetering.

Wanneer moet ik mijn algemene voorwaarden laten controleren?

Veel ondernemers stellen zelf hun algemene voorwaarden op omdat ze kosten willen besparen. Ze realiseren zich echter niet dat ze daarmee een levensgroot risico lopen. Het opstellen van algemene voorwaarden is namelijk specialistisch werk. In de afgelopen jaren hebben wij de algemene voorwaarden van ruim 500 bedrijven gecontroleerd. En wat blijkt: zelf opgestelde voorwaarden zitten juridisch gezien vaak slecht in elkaar.

Ook gebruiken bedrijven vaak jarenlang dezelfde algemene voorwaarden, terwijl de bedrijfsactiviteiten en relevante wetgeving ondertussen flink zijn gewijzigd of uitgebreid. De voorwaarden sluiten dan dus niet meer goed aan op de bedrijfsactiviteiten en de wet. Ook daarmee loop je onnodige risico’s.

Heb je zelf algemene voorwaarden opgesteld of gebruik je al jaren dezelfde algemene voorwaarden? Onderwerp de algemene voorwaarden dan aan onze juridische scan. Binnen 5 werkdagen ontvang je een uitgebreid controlerapport. Zo weet je snel waar je aan toe bent en loop je geen onnodige risico’s!

Waar controleren jullie mijn algemene voorwaarden op?

Onze controle behoort tot de meest uitgebreide controles waaraan u uw algemene voorwaarden kunt onderwerpen. Wij controleren uw algemene voorwaarden onder meer op de volgende zaken:
– strijdigheid met art. 6:236 BW (de zgn. “zwarte lijst”)?
– strijdigheid met art. 6:237 BW (de zgn. “grijze lijst”)?
– strijdigheid met regels van consumentenrecht?
– strijdigheid met regels van koop op afstand?
– ontbreken er geen belangrijke bepalingen?
– is de inhoud vanuit juridisch oogpunt juist?
– zijn de voorwaarden duidelijk en helder geschreven?
In totaal worden uw voorwaarden op meer dan 50 onderdelen gecontroleerd.

Zwarte en grijze lijst

Uiteraard controleren wij uw algemene voorwaarden op strijd met de “grijze” en “zwarte” lijst. In de “grijze” en “zwarte” lijst staan de verbodsbepalingen die gelden voor algemene voorwaarden. De bepalingen die in artikel 6:236 BW staan genoemd worden als onredelijk bezwarend aangemerkt en de bepalingen in artikel 6:237 BW worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Wanneer uw algemene voorwaarden hier niet op zijn gecontroleerd dan is het heel goed mogelijk dat uw algemene voorwaarden in strijd zijn met artt. 236 en/of 237 Boek 6 BW en daarom niet geldig zijn. Uw algemene voorwaarden beschermen u in dat geval dus niet! Wij controleren uw algemene voorwaarden dus op strijdigheid met de wettelijke verbodsbepalingen. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw eigen algemene voorwaarden de volledige bescherming bieden en aan de huidige eisen in de wet voldoen.

Uitgebreid controlerapport

Na de controle ontvangt u van ons een duidelijk overzicht van alle knelpunten in uw algemene voorwaarden. Daarbij zullen we ook aangeven wat er kan worden gedaan om de voorwaarden te verbeteren. Ook geven wij aan of er essentiële bepalingen ontbreken. Per knelpunt krijgt u van ons dus een helder advies.

Tijdens de controle passen wij de algemene voorwaarden niet aan. Indien uit de controle blijkt dat de algemene voorwaarden moeten worden aangepast, zullen we geheel vrijblijvend een inschatting van de kosten geven. Vervolgens kun je onze juristen aanvullend opdracht geven tot het wijzigen van de algemene voorwaarden. Je bent hiertoe dus niet verplicht.

Tarieven

Algemene voorwaarden controleren wij vanaf € 75 (excl. BTW). De exacte kosten van een controle zijn afhankelijk van het aantal woorden en bedragen als volgt:

Algemene voorwaarden tot 2.000 woorden € 75,-

Algemene voorwaarden 2.000 tot 3.000 woorden € 125,-

Algemene voorwaarden 3.000 tot 4.000 woorden € 175,-

Algemene voorwaarden meer dan 4.000 woorden € prijs op aanvraag

Vraag direct advies of een offerte aan
Wil je weten wat het controleren van jouw algemene voorwaarden kost? Neem dan contact met ons op via het formulier hieronder, dan sturen wij geheel vrijblijvend een offerte toe.