Battle of the forms & de ‘first shot’-rule

Wanneer je over algemene voorwaarden beschikt en je sluit een overeenkomst, dan wil je uiteraard dat jouw algemene voorwaarden op die overeenkomst van toepassing zijn. Maar hoe zit het als de wederpartij ook algemene voorwaarden heeft en daarnaar verwijst? Dan ontstaat er een juridische strijd tussen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden: Battle of the forms. Battle of the Forms In de literatuur wordt de term 'Battle of the Forms' gebruikt om aan te geven dat beide partijen bij het sluiten van een overeenkomst of in het voortraject naar hun eigen algemene voorwaarden verwijzen. In een dergelijk [...]

2018-05-16T11:19:10+00:0014 november 2012|Algemene voorwaarden|

Algemene voorwaarden helpen Bol.com uit de brand

Door een fout op de website van Bol.com konden klanten afgelopen zondag een HP ProBook 6550B kopen voor 95 euro in plaats van de 1092 euro die het apparaat normaal gesproken kost. In totaal hebben 50 consumenten gebruik gemaakt van deze ‘aanbieding’. Maar is Bol.com verplicht om de laptops daadwerkelijk voor deze lage prijs te leveren of is er een uitweg? Een laptop die normaal gesproken meer dan 1000 euro kost werd afgelopen week door Bol.com op haar website aangeboden voor maar 95 euro. Zo’n 50 consumenten dachten een gouden slag te kunnen slaan en bestelde snel het apparaat. Geen [...]

2018-09-12T09:07:56+00:003 oktober 2012|Algemene voorwaarden, E-commerce|

Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK)

Op 1 juli 2012 is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten in werking getreden, welke de incassokosten van geldvorderingen normeert. De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt. Daarbij geldt een minimumbedrag (€ 40,00) en een maximumbedrag (€ 6.775,00) voor de vergoeding van incassokosten. Wanneer de schuldenaar een consument is, zijn partijen voor het vaststellen van de vergoeding voor incassokosten voor geldvorderingen uit overeenkomst gebonden aan deze rekenwijze. Deze regeling geldt alleen ten aanzien van overeenkomsten met consumenten. Wanneer de schuldenaar geen consument is, maar handelt in [...]

2019-10-15T15:19:00+00:0026 september 2012|Incasso|

Wat zijn algemene leveringsvoorwaarden?

Algemene leveringsvoorwaarden: je komt ze in het dagelijks verkeer regelmatig tegen. Bijvoorbeeld wanneer je als ondernemer zaken doet met een groothandel of wanneer je als consument een bestelling plaatst in een online webshop. Maar wat zijn algemene leveringsvoorwaarden nu eigenlijk? Naast de inhoud van de (individuele) overeenkomst kunnen partijen gebruik maken van zogenaamde ‘algemene voorwaarden’. Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bedingen die men in een aantal overeenkomsten wenst op te nemen[1]. Door deze bedingen onder te brengen in een afzonderlijk document hoeft men niet telkens opnieuw algemene zaken zoals betalingstermijnen, garantiebepalingen, incassobedingen en dergelijke overeen te komen, [...]

2018-09-12T09:02:54+00:0019 september 2012|Algemene voorwaarden, Contracten|

10 Tips voor het opstellen van algemene voorwaarden

Het opstellen van algemene voorwaarden is een klus die men het beste over kan laten aan een ter zake gespecialiseerde jurist. Toch zijn er redenen te bedenken waarom ondernemers hun voorwaarden graag zelf opstellen. Wanneer je zelf algemene voorwaarden opstelt kun je bijvoorbeeld flink op de kosten besparen. Dit is vooral een voordeel voor startende ondernemers met een kleine portemonnee. Ook weet je precies wat er in de algemene voorwaarden staat als je de voorwaarden zelf opstelt. Nadelen van zelf opstellen Er zijn echter ook een aantal nadelen. Maak je bijvoorbeeld tijdens het opstellen van de algemene voorwaarden een fout [...]

2019-07-01T11:42:13+00:001 augustus 2011|Algemene voorwaarden, Contracten|

Algemene voorwaarden & Incoterms 2010

In veel algemene voorwaarden treft men een standaardbepaling aan waarin de Incoterms uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. Maar wat zijn deze Incoterms nou eigenlijk en is het wel zo handig om deze standaard uit te sluiten?   Wat betekent de term ‘Incoterms’? Het woord "Incoterms" staat voor International Commercial Terms. In het Nederlands vertaald betekent dit: Internationale Commerciële Voorwaarden, los vertaald: Internationale leveringsvoorwaarden. De Incoterms 2010 (voorheen Incoterms 2000) bevatten een verzameling internationale afspraken over internationaal transport van goederen. Er zijn dertien verschillende Incoterms die internationaal de rechten en plichten van de koper en verkoper regelen. Van de dertien [...]

2019-10-01T09:33:44+00:0022 februari 2011|Algemene voorwaarden|

Verbod stilzwijgende verlenging

Een aantal maanden geleden hebben wij ook al aandacht besteed aan dit onderwerp. Ons vorige artikel treft u hier: Wetsvoorstel stilzwijgende verlengingen Binnenkort zal het initiatiefvoorstel-Van Dam (wetsvoorstel 30520) door de Eerste Kamer worden aangenomen. De verwachting is dat het wetsvoorstel eind 2011 in werking zal treden. Zoals u eerder al kon lezen is het straks niet meer mogelijk om contracten stilzwijgend te verlengen met meer dan 3 maanden. Wordt uw telefoon-, kabel- of sportschoolabonnement nu nog telkens met een jaar stilzwijgend verlengd: eind volgend jaar (2011) is dit dus niet meer toegestaan. Goed nieuws voor de consument, maar niet voor de ondernemer. Ondernemers zullen [...]

2018-04-19T13:20:18+00:0018 september 2010|Contracten|

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

De laatste tijd ontvangen wij veel vragen over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing? Is het bijvoorbeeld voldoende om deze op uw website te plaatsen? En hoe zit het bijvoorbeeld wanneer men niet alleen eigen algemene voorwaarden hanteert maar daarnaast bijvoorbeeld ook de RVOI of DNR? Op al deze vragen vindt u hieronder een antwoord. Daar waar wordt gesproken over ‘gebruiker’ wordt degene die algemene voorwaarden in de overeenkomst gebruikt bedoeld en daar waar wordt gesproken over de ‘wederpartij’ wordt bedoeld degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van algemene voorwaarden heft [...]

2018-02-27T18:35:13+00:0023 april 2010|Algemene voorwaarden|

Algemene voorwaarden webshop

Een webshop is een digitale weerspiegeling van een fysieke winkel zoals we die allemaal kennen. Een webshop beschikt over een online georganiseerd systeem dat is (in)gericht op het verkopen van (digitale) producten. De online winkel is gevuld met producten, beschikt over een etalage en er is zelfs een boodschappenmandje of winkelwagentje waarmee de klant producten naar de kassa kan brengen. Klanten kunnen de producten uitgebreid bekijken en door middel van één druk op de knop vergelijken met andere producten. Wanneer de keuze op een bepaald product is gevallen neemt de klant het product mee naar de kassa en rekent af. [...]

2018-02-27T16:01:35+00:0014 januari 2010|Algemene voorwaarden, E-commerce|

Wetsvoorstel stilzwijgende verlenging

De laatste tijd krijgen wij veel vragen van klanten die willen weten hoe het zit met het wetsvoorstel dat een einde maakt aan de mogelijkheid om contracten stilzwijgend te verlengen en wat de mogelijke consequenties voor hun zullen zijn. In dit artikel wordt daarom uitgebreid aandacht besteed aan dit wetsvoorstel en wat de consequenties daarvan zullen zijn. Als het aan Martijn van Dam (Tweede Kamer-lid PvdA) ligt dan is het straks niet meer mogelijk om overeenkomsten (lidmaatschappen en abonnementen) stilzwijgend te verlengen. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer steunt het PvdA-wetsvoorstel dat een einde maakt aan de stilzwijgende verlenging van abonnementen. Het gaat [...]

2018-02-27T15:46:42+00:0016 december 2009|Contracten|